Yvranoss


Profil Minecraft
Riwayat Nama
Peladen Kegemaran (1)
Rupa (6)
Perintah Kepala (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Yvranoss"}
Perintah Kepala (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Yvranoss"}